Embassy in Sweden

A. Jurisdiction

B. Location

C. Office hours

D. Contact

E. Authorities

F. Holidays

ARGENTINA: AN ECONOMY INTEGRATED TO THE WORLD

Updated date: 28/03/2019

(In Swedish)

Argentina erbjuder möjligheter som väcker ett stort intresse för investerare. I en värld där befolkningen växer exponentiellt är landet en av de största matproducenterna, har stora mineralreserver och dricksvatten samt optimala förutsättningar för utveckling av förnybar energi, såsom vindkraft och solenergi.

När Macri blev Argentinas president för nästa tre år sedan, firade omvärlden landets återkomst till den globala debaten om 2000-talets agenda. Samtidig har landet börjat en omvandlingsväg till en mer konkurrenskraftig och modern ekonomi, välintegrerad i världen, vilket säkerställer en balanserad och hållbar utveckling för samhället. Macris regering fastställde tydliga regler för företagets satsningar och omstrukterade den nationella statistikbyrån genom att återställa öppenheten och institutionalismen, sluta med internationell isolering och återfå tillit från omvärlden.

Dessa makroekonomiska och institutionella omvandlingar har möjliggjort för landet att börja arbeta på en ambitiös dagordning, skapa förutsättningar och verktyg som leder nya investeringsprojekt.

Argentinas export- och investeringsråd har identiferat mer än 300 mijjarder amerikanska dollar i inverteringsmöjligheter inom olika produktiva aktiviteter såsom telekommunikation, förnybar energi, skogsbruk, industri, turism, bilindustrin, IT, bioteknik eller vattenbruk, bland många andra.

Förnybar energi, till exempel är en nyckel sektor inom landets produktiva strategi eftersom det är en industri med stor exportpotential och olika affärs -och investeringsmöjligheter. Argentina har en tillväxtplan för att integrera förnybara källor i sin elektriska matris och föruster att andelen förnybara energikällor stiger från 8% i slutet av 2017 till 20% före 2025. Att mötta detta mål innerbär tydliga investeringsmöjligheter på 15 miljarder amerikanska dollar under de närmaste 8 åren för konstruktion och start-up av projekt för produktion av vindkraft, solenergi, biomassaanläggningar, biogas och mini-vattenkraftverk.

Bland de mest strategiska sektorerna finns också olje- och gassektorn, två av de mest omtalade sedan president Macri blev president, med nästan 50 miljarder amerikanska dollar, och som återuppfunnits efter det skrvs under ett avtal för att promota Vaca Muerta (den näst största reserven av skiffergas och fjärde skifferolja, i hela världen). Detta avtal hade en enorm inverkan eftersom det förbättrade produktionskostnaderna väsentligt. Argentina har uppnått en rejäl revolution i den okonventionella energisektorn. Idag har Vaca Muerta kostnader som tillåter landet att ha produktivitetsnivåer som liknar de som USA har.

Infrastruktur är ett de områden där det finns många möjligheter, och som håller på att gå in i en mycket intressant fas med projekten som involverar Offentlig-privat samverkan (OPS). Efter att ha investerat som aldrig tidigare i landets historia för att förbättra kommunikationer och infrastruktur i hela landet, öppnar OPS extra möjligheter för företag som är intresserade av att göra affärer inom den här sektorn. Bara i första steget genomförs under de närmaste sex åren en plan på 30 miljarder amerikanska dollar, främst inom vägar, energi och logistik för att stärka den strukturella konkurrenskraften inom sektorer som agroindustri, gruvdrift, energi och byggande.

Gruvdrift är en annan central sektor i strategin att attrahera produktiva investeringar, där landet blir alltmer framträdande på det globala planet speciellt för de möjligheterna som erbjuder litiumtillverkning. Argentinas litiumreserver täcker 750.000 km2 av områden med stor potential för hållbart utnyttjande av gruvor, av de är 75% fortfarande oexplorerade. Litium har exempelvis kapaciteten att multiplicera nuvarande produktionen 11 gånger från 13 000 ton till nästan 150 000 ton. Något mycket liknande händer med koppar, som har potential att multiplicera sin produktion 9 gånger; och även med silver och guld, som är lite mer utvecklade, då kan produktionen tredubblas och dubblas respektivt.

Dessutom har landet ett konsoliderat regionalt ledarskap i kunskapsbaserade tjänster (KBS), med en viktig affärsgrund som består av både små och medelstora företag och stora företag som utvecklar och tillämpar teknik vid kunskapens gränser tillsammans med det bästa mänskliga kapitalet. Argentina är den näst största exportören av KBS i Latinamerika i alla kategorier och den första mjukvaruexportören. Det har också många möjligheter i teknikbaserade nischer med högt mervärde såsom AgTech, FinTech, videospel och audiovisuell teknologi.

Idag har Argentina ett ekonomiskt program baserat på investering och exporter som tillväxtmotor. För första gången på 10 år, presenterades en budget för att balansera sina offentliga konton i 2019 och att uppnå ett primärt överskott år 2020. Detta kommer att leda till en stark och självständig ekonomi samt slutligen bryta cykeln av återkommande kriser, permanenta handelsunderskott, växelkurs instabilitet och inflation.

Den nationella regeringen är engagerad i denna strukturella omvandling och fortsätter med planen av väsentliga reformer för att öka investeringarna, förbättra produktiviteten och öka konkurrenskraften, för det är där de äkta kvalitetsarbeten finns.

Förutsättningarna är bra och fullt utvecklade. Om det någonsin var en lovande tidpunkt i Argentina att investera och göra affärer så är det säkert nu.

För mer information kan du ladda ner rapporten Why Argentina - Sectors med den senaste informationen om de mest produktiva sektorerna för investering i landet.

Fondo argentino de cooperación sur-sur y triangular